De stilte van Thé

Sophie Keller is een succesvolle verslaggeefster voor een tv-actualiteitenprogramma. Op haar 42e moet ze een reportage maken over een vrouw die oploopt tegen het zwijgen van de nonnen van het kindertehuis waar ze is geboren en voor adoptie is afgestaan. Na jarenlange procedures heeft de Hoge Raad de kloosterorde bevolen om bekend te maken wie de biologische vader van deze vrouw is. Als Sophie haar interviewt, vertelt ze dat de identiteit van haar vader haar uiteindelijk niet zoveel kan schelen. Veel belangrijker is het te weten waarom haar moeder haar heeft afgestaan en nog steeds weigert contact met haar te hebben. Dit confronteert Sophie met het feit dat ze zelf ook nog nooit met haar eigen moeder heeft kunnen spreken. Als de reportage klaar is, stort ze in. Ze realiseert zich dat ze haar hele volwassen leven één vraag uit de weg is gegaan: ‘Waarom koos mijn moeder ervoor om een zwijgende non te worden in plaats van zich over mij te ontfermen?’ Kan Sophie die keuze voor een religieus leven accepteren, of gaat ze de stilte van Thé doorbreken?

De Stilte van Thé is op 24 maart 2016 verschenen bij bij uitgeverij Ambo/Anthos.

Dinsdag 29 maart werd De Stilte van Thé besproken tijdens de maandelijkse boekenrubriek van De Wereld Draait Door. Het vaste boekenpanel van DWDD bestaat uit: Jan Verhagen van boekhandel Van Piere in Eindhoven, Wouter Cajot van ’t Stad Leest in Antwerpen, Veronie Snijder-Kramer van boekhandel Kramer in Winterswijk en Grietje Braaksma van de Grand Theatre Boekhandel in Breda. Zij waren alle vier erg enthousiast over het boek en vonden het De Sitlte van Thé aangrijpend en zonder een spoortje van sentiment. Ben je benieuwd naar de uitzending, bekijk dan hier het fragment of ga naar de website van De Wereld Draait Door.

    

"De Meister houdt je bij de les door een verrassende opbouw en kristalheldere taal die matcht met het thema van taal als middel om je uit te drukken. (…) De stilte van Thé maakt je stil. Van bewondering"

Koen Eykhout - De Limburger

Recensies

Mag een moeder God plaatsen boven haar kind? Die vraag blijft knagen tijdens en na het lezen van De stilte van Thé.  
Elizabeth Kooman - Het Nederlands Dagblad- 04/03/2016
De stilte van Thé is een mooi en goed opgebouwd verhaal dat ontroerend en indruk maakt. En dat ook nog eens prachtig geschreven is met een rijk en sfeer oproepend taalgebruik. Soms heb ik regels nog een keer gelezen omdat ze zo mooi van de pagina af leken te rollen.  
Connie Flipse - Connie's Boekenblog- 29/03/2016
In De stilte van Thé ontdekt hoofdpersoon Sophie pas op haar achttiende dat ze is geadopteerd. Een literair én juridisch interessant dilemma, vindt auteur én rechtenhoogleraar Rikki Holtmaat. Mag je over zoiets zwijgen tegen je eigen kind?  
- Mare Online- 17/03/2016
De Meister laat in het boek existentiële en ethische vragen aan de orde komen. Wordt wie je bent bepaald door je afkomst, je opvoeding, je genen? Kun je mensen dwingen hun werkelijke motieven prijs te geven? Mag je de liefde voor God boven de liefde voor je kind stellen?  
Geertje Otten - Hebban.nl- 31/03/2016
Haar boeken worden vrijwel altijd met gejuich ontvangen. Marie de Meister heeft inmiddels vier boeken op haar naam staan. Haar laatst verschenen boek ‘De stilte van Thé‘ is een boek waarmee je wordt getrakteerd op een sterk staaltje schrijfkunst om nog niet eens te spreken over het geweldig mooi beschreven verhaal!  
- Boekhopper.nl- 06/04/2016
Mooi verteld verhaal over een ingewikkelde moeder-dochterrelatie. Heldere stijl, geen moeilijke woorden en een knap geconstrueerde structuur met brieven van de moeder aan haar zus die ook in een klooster zit. Daarmee krijgt de lezer toch een idee van wat de moeder bezig houdt. Het is geen boek dat je in een vloek (past niet bij dit boek) en een zucht uitleest, maar het verhaal geeft je wel stof tot nadenken.  
- Scholieren.com- 19/04/2016
De rijkdom van De stilte van Thé bestaat vooral uit de vragen die het boek oproept. Zijn we een product van onze genen of van onze opvoeding? Kun je iemand toebehoren? Welke betekenis heeft het geloof voor 'de onderzoekende geest van de moderniteit'? Wat doe je met vragen waarop je geen antwoord krijgt? En de rode-draad-vraag: staat het recht op privacy boven het afleggen van verantwoording?  
Maryse - De Scriptor- 25/04/2016
De Meister houdt je bij de les door een verrassende opbouw -de briefwisseling ligt net wat anders dan je dacht -en kristalheldere taal die matcht met het thema van taal als middel om je uit te drukken. En de beperkingen van die taal. Daarbij is ze zo dapper om ‘onhippe’ zaken als geloof, kerk en kloosterleven als waardevol voor velen neer te zetten, onder andere met verwijzing naar intellectuele gelovigen als Gerard Reve en Frans Kellendonk. De stilte van Thé maakt je stil. Van bewondering.  
Koen Eykhout - Dagblad De Limburger- 10/05/2016
Interview in het radioprogramma De Ochtend op Radio NPO1  
- Radio NPO1- 05/05/2016
Interview met het online literatuurforum Hebban.nl  
- Hebban.nl- 16/04/2016
"Marie de Meister weet de grote vragen van het leven in de kijker te zetten in een verhaal dat je enorm weet te ontroeren..."  
- DemoFarm- 22/10/2016
"Een goede roman roept meer vragen op dan zij beantwoordt – en dat is precies wat ‘De stilte van Thé’ doet."  
- Recht en Literatuur Leiden- 28/10/2016
Dit boek intrigeert tot de laatste bladzijdes. Realistisch geschreven, en mooi hoe je een kijkje neemt in de jaren vijftig en een beeld krijgt van een klooster en van zusters.  
MO - Katholiek Nieuwsblad- 24/03/2017