16 juni: Literair-Juridisch Café over De stilte van Thé van Marie de Meister

8 June 2016

Kan literatuur ons iets leren over lastige juridische vraagstukken? Marie de Meister heeft zich in haar werk als jurist vaak over deze vraag gebogen. Nu wordt deze vraag ook losgelaten op haar eigen roman, De stilte van Thé. Welke aanknopingspunten biedt de roman om juridische vragen – zoals: bestaat er een recht om je afstammingsgegevens te kennen? – opnieuw te overdenken? Hierover organiseert de Juridische Faculteit op 16 juni a.s een literair-juridisch café. De Leidse collega’s prof. Tineke Cleiren (strafrecht), Prof. Alex-Geert Castermans (burgerlijk recht) en dr. Machteld Vonk (jeugdrecht) van Marie de Meister (alias Rikki Holtmaat) worden hierover geïnterviewd door Prof. Jeanne Gaakeer (EU, Rotterdam). Prof. Gakker is een van de voortrekkers van de recht-en-literatuur beweging in Nederland. Na afloop is er een borrel en is er gelegenheid het boek te laten signeren.

Plaats: Juridisch Café – Global Lounge, KOG, Steenschuur 25 Leiden
Tijd: 16 juni 2016, 16.00-18.30

Toegang gratis. I.v.m. de catering svp aanmelden bij Petra van der Helm, secretariaat publiekrecht juridische faculteit Leiden (P.S.J.van.der.helm@law.leidenuniv.nl).

 

 

Toelichting bij het programma:

In De Stilte van Thé komen twee juridische thema’s aan de orde.

Het eerste thema heeft te maken met het zogenoemde Valkenhorst arrest van de Hoge Raad uit het midden van de jaren ‘90. De hoofdpersoon van de roman heeft veel moeite met dat arrest, omdat de HR daarin in haar ogen ten onrechte een recht op het kennen van iemands afkomst construeert. Is dit recht nu algemeen geaccepteerd in Nederland, of bestaan daartegen nog steeds bedenkingen? Loopt Nederland in dit opzicht uit of in de pas vergeleken bij andere landen?
Het tweede thema betreft de vraag in hoeverre het motief van mensen om een bepaalde daad te verrichten een rol moet of mag spelen bij het vormen van een (juridisch) oordeel over die daad. Soms maken mensen onbegrijpelijke (of zelfs onethische) keuzes in het leven; keuzes die voor andere mensen ingrijpende gevolgen hebben, en die ze dus graag willen kunnen begrijpen. Maar wat als die ‘daders’ daarover geen verklaringen willen afleggen? Kun je mensen dwingen om zich uit te spreken over het motief voor een daad? Kan en mag het recht daarbij worden ingezet? Bestaat er zoiets als het recht om daarover te zwijgen? Ligt dat anders in het strafrecht dan in het civiele recht?
 
Inlichtingen over het werk van Marie de Meister bij Emmelie Muijsers, uitgeverij Ambo-Anthos (emuijsers@amboanthos.nl).